česky | english | deutsch

Slovník reklamy

A

Account manager – pracovník reklamní agentury, který řídí práci na zakázce, je kontaktní osobou pro klienta

Advertising – reklama, reklamní

Akcie – cenný papír, který vydává akciová společnost a který zakládá jeho vlastníkovi (akcionáři) práva společníka akciové společnosti, právo na podíl ze zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti

Aranžování – Aranžování je především činnost spočívající ve tvorbě a úpravě prostředí kolem nás s cílem dosáhnout estetického působení.

Aranžéři – lidé zabývající se vytvářením aranží a dekorací, usilují nejen o zkrášlování prostor, ale také o upoutání pozornosti všech osob. Aranžování je proto nedílnou součástí vytváření reklamy – jako prostředek upoutávání pozornosti a jako prostor pro reklamu a propagaci. Má-li být aranžmá působivé, je důležité dodržovat při tvorbě jisté zákonitosti, dbát na celkovou kompozici a celistvost. Aranžérské služby si lze objednat u specializovaných firem, které ovládají spoustu triků a způsobů, jak zaujmout potencionální zákazníky.

Audit – činnost, která zjišťuje, je-li účetnictví firmy v souladu s účetními normami, kontroluje stav majetku a závazku, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti, audit vždy provádí kvalifikovaná a především nezávislá osoba

B

Banner venkovní– Prezentační systém, který je určen pro prezentaci ve venkovních prostorách. Z tohoto důvodu je zpravidla dobře uzpůsoben a zajištěn proti nepříznivým vlivům venkovního prostředí, odolává větru i vodě. Dle potřeby je možno bannery svařovat a měnit tak jejich velikost a tvar. Venkovní banner může mít různou podobu, nejčastěji se jedná o prezentační systémy jako jsou prapory, plakáty, reklama z odolného textilu umístěná např. nad vozovku, na zábradlí, na fasádu, do průjezdů, na plachty nákladních automobilů.

Banner na internetu – reklama, zpravidla obrázek či animace zobrazená poblíž okraje obrazovky na webových stránkách

Banner (Roletka) – Jedná se o jednoduchý a finančně výhodný prezentační systém, jehož grafická část (banner) je chráněna kovovou kazetou nebo pro transport je umístěna v přenosné brašně. To zaručuje ochranu proti poškození různého typu a dlouhou životnost. Výhodou tohoto prezentačního systému je snadná manipulace, prezentace je kompletně připravena za několik vteřin. Existují roletky nejrůznějších typů a velikostí, které si zákazník vybírá dle svých požadavků. Jedná se o ideální nástroje při pořádání výstav, kampaní, sales promotion, společenských událostí. Hojně jsou využívané také např. v obchodních domech, firemních prodejnách, v jednacích místnostech.

Banner Up – Moderní prezentační systém - reklama umístěná na roletce. Systém Banner Up umožňuje, velmi snadnou výměnu roletek. Celá prezentace je připravena do jedné minuty. Výsuvný mechanismus grafické roletky Banner Up zajišťuje také snadný a bezpečný transport, jelikož grafická roletka je chráněna v kovové kazetě. Prezentaci lze velmi jednoduše, rychle a snadno obměňovat dle přání zákazníka. Díky tomu je tento způsob prezentace finančně výhodný. Grafické roletky mají různou šířku od 80 do 150 cm. Další výhodou je napojení několika bannerů vedle sebe a také opakované použití ve stále stejných kazetách.

Barter – naturální směna, druh výměnného obchodu

Benefit – zaměstnanecká výhoda, výnos nebo úspora v rozpočtu

Benefit značky – co přínosného přináší značka svým spotřebitelům

BF rám – Jedná se o elegantní, subtilní plastové rámy různých rozměrů a barev, které si lze zvolit dle přání. BF rámy jsou obyčejně jednoduchého vzhledu, lehké a snadno přenosné. Výhodou je i snadná výměna obrazu. Deskové materiály jsou nejvhodnější z lehčeného PVC a pro větší odolnost je dobré použít krycí fólii. BF rámy mají poměrně široké využití, nejlépe se hodí pro firemní postery, plakáty, fotografie a reprodukce.

Blog – webová aplikace poskytovaná uživatelem z webového serveru přes počítačovou síť internet. Blog umožňuje snadno a rychle si zhotovit internetové stránky s různým obsahem. Využití blogů je opravdu široké, mohou existovat blogy v podobě osobních deníků až po prezentace firem. Uživatel internetu sem zaznamenává své názory, připomínky, úvahy, prakticky cokoli jej napadne, může psát o sobě, vyjadřovat se k aktuálním problémům, zabývat se konkrétními zájmy, koníčky, ….. Osoba, která blog vytváří se nazývá blogger. Blog je volně přístupný všem ostatním uživatelům internetu, kteří do něj mohou též přispívat, účastnit se diskusí k tématu atd. Popularita blogů stále velmi narůstá, bylo zjištěno, že tzv. osobní blogy zakládají nejčastěji lidé mladé věkové skupiny, přičemž nejvíce blogů je vytvářeno v USA.

Booking – umístění, rezervování a jiné aktivity spojené s uvedením reklamy

Brand – značka a způsob jejího úspěšného fungování

Briefing – jednání, při níž se zadává zakázka nebo krátké setkání s novináři s cílem informovat o výsledcích důležitého jednání

Budget – rozpočet

Bigboard –venkovní reklamní plocha velkých rozměrů, např. na budovách, na hlavních silničních tazích. Pro tato reklamní zařízení se pečlivě zvažuje plocha umístění, tak aby byl bigboard vidět z co nejvíce stran a byl pro kolemjdoucí nepřehlédnutelný. Naprostou samozřejmostí je jeho dobré osvětlení. Bigboardy nelze umisťovat kamkoli a vždy je nutné mít všechna potřebná povolení, včetně stavebního. Důležitý je také materiál použití na jeho zhotovení, záleží na mnoha faktorech, zejména na velikosti a místu. Materiálem může být PVC plachtovina, PVC fólie, ale i papír. Neustále vznikají nové typy konstrukcí a technologií. O celkové ceně bigboardu také významně rozhoduje atraktivita lokality, v níž je bigboard umístěn.

Billboard – velkoplošná reklamní tabule, ovšem menších rozměrů než bigboard. Billboardy se vystavují na místech, kde se vyskytuje co největší počet osob, aby tak oslovily co nejvíce potenciálních zákazníků. Důležité je nejen jeho umístění, ale i celkové marketingové zpracování. Billboardy tedy nejčastěji bývají na dálnicích, silnicích, v centrech měst, obchodních domech apod. Billboardů existuje velké množství, zákazník si může vybrat velikost, materiál, odolné billboardy s pozinkovanou ocelovou konstrukcí, s lakovanou ocelovou konstrukcí, s výplní z pozinkovaného plechu nebo polykarbonátu, jehož životnost může být až 10 let.

Budgetframe – Subtilní oboustranný rám vhodný pro prezentaci v obchodech za nízkou cenu. Nemá však mnoho aplikací a možností spojování. Může být použit jak pro jednostranné, tak i obostranné prezentování. Tento prezentační systém je vyráběn obvykle z plastu, který je probarvený a vysoce odolný. Rámy Budgetframe jsou dodávány s děleným profilem obvykle na kratší straně, což zajišťuje rychlou a snadnou výměnu výplně. Na žádost zákazníka však lze mít dělený profil i na straně delší. Rámy umožňují výplň o maximální šířce 2.5 mm. Barvu a rozměr rámu si volí zákazník, základní barvy jsou černá, červená a bílá. Výhodou je jednoduchá manipulace při skládání a rozložení.

Buzz marketing – marketing, jehož záměrem je vyvolat pozornost určitého výrobku

C

Canvas – napodobenina malířského plátna

Cash – platba hotovými penězi

Cash register display – (pokladní display) display, který je určený k umístění na pokladnu nebo u pokladny. Obvykle nabízí zboží, které je předmětem vysoce impulsního nákupu jako sladkosti, žvýkačky, cigarety, žiletky atd. Také to může být osvětlený panel, umístěný na pokladně či na baru tak, aby jej žádný zákazník nemohl přehlédnout.

Casting – činnost, při které se provádí výběr herců a dalších účinkujících podle určitých kritérií

Catering – pohoštění, připravené na míru pro zákazníka, může být i mimo prostory restaurace. Catering bývá často používán v rámci firemních prezentací setkání a také v rámci tembuildingových akcí.

Cause related marketing – tzv. sociální marketing spočívající ve spolupráci firemního dárce a neziskového projektu, s cílem zvýšit důvěryhodnost a dobré jméno firmy. Jedná se o zajímavou strategii, která je založená na marketingových principech, jejímž účelem je především dosáhnout určitých změn v chování cílových skupin a vylepšit tak dobré jméno a značku společnosti. Spojení firmy a dobročinného projektu přináší obvykle významný užitek oběma stranám.

Cena/Price –v penězích vyjádřená směnná hodnota určitého statku

Cena tržní – cena, která existuje na trhu v určitém okamžiku jako výraz momentálního stavu nabídky a poptávky

Cílová skupina – potenciální zákazníci, které se snaží oslovit zadavatel reklamy

Claim – slogan, který se pojí s produktem, po vyslovení má vést k vybavení si produktu

Client Net – konečná cena pro klienta

C-háček – pochromovaný háček pro zavěšení rámu

Controlling – vyhodnocování činnosti firmy, hledání způsobů optimalizace výroby na základě ekonomických ukazatelů

Client review – nepravidelné porady, při nichž vedoucí firem zjišťují od podřízených stav zakázek

Clipboard – schránka, oblast operační paměti, která slouží k přechodnému ukládání dat

Clip-rámy – reklamní clip-rámy, které mají využití zejména v obchodech, na výstavách nebo jako úřední desky apod. Jedná se o dvoudílné rámy z eloxovaného hliníku. Vrchní profil může být též opatřen kvalitní komaxitovou barvou. Profilování clip-rámů umožňuje odklopení ze všech čtyř stran a po vyjmutí krycí fólie rychlou výměnu plakátu. Jsou k dostání v různých barvách a rozměrech, dle vkládaného plakátu. Na přání mohou být zhotoveny i atypické rozměry clip-rámů. Lze je umístit kamkoli, třeba i na stěnu. Díky eloxovanému hliníku jsou vysoce odolné, některé typy jsou určené i pro exteriérové použití a celkově působí velmi elegantně. Rohy rámu mohou být ostré i oblé, opatřené plastem dle požadavků zájemce.

Clutter – nasycenost konkrétního prostředí reklamou

CMYK - Nejčastějším barevným prostorem, který používáme v tisku je barevná prostor CMYK. Ten je definován čtyřmi základními barvami Cyan. Magenta, Yellow a Black. Pomocí nich se potom v tisku "míchají" všechny další barvy. V samotném "míchání" se uvažuje i barva podložky (papíru), typ rastru a velikost tiskového bodu. CMYK barevný prostor je omezenější, než barevný prostor RGB (monitor). Proto nejdou vytisknout všechny barvy které vidíme na obrazovce. Nicméně jednoduchost, standardní technologie a poměr cena/výkon definují CMYK jako absolutně nejrozšířenější způsob tisku v barvě.

Copy – krátký reklamní informační text, který vysvětluje to, co nejde pochopit ze sloganu

Copywriter – textař, který se živí psaním poutavých reklamních textů

Corporate/Corporate design– souhrn všeho, na čem firma staví svoji image

Creative department – oddělení pro vlastní vytváření reklamy

Cross- media – stejná reklama se prolíná v různých médiích (TV, printy, web)

Cross Promotion – spojená prezentace produktů. Mohou to být produkty vzájemně se podporující ( káva + smetana zdarma ) nebo zcela samostatné se stejnou cílovou skupinou zákazníků ( k riflím CD hudební skupiny XY )

CtP – tiskové desky zhotovené z dat počítače

D

Design – povrchová úprava výrobku, celkový vzhled výrobku vycházející z účelové funkce a estetického dojmu

Deputy – zástupce, funkce v reklamní agentuře

Digitální tisk – malonákladový plnobarevný tisk

Direct mail – prostředek přímého marketingu, inzerce potenciálním zákazníkům prostřednictvím pošty

Direct marketing – přímý marketing, spočívá v přímém kontaktu zadavatele a adresáta

Director – ředitel, majitel, správce

Display – zařízení pro zobrazování informací, např. textu, obrazu v různé podobě s cílem upoutat zákazníka

Distribuce – rozdělování, rozšiřování zboží prostřednictvím obchodu

Doména – obor působnosti, působiště

Dovoz – hodnota zboží zakoupeného od zahraničních dodavatelů a dodaného do země

DTP / Desk Top Publishing – grafické studio, které se zabývá výrobou reklamy všeho druhu, od vymýšlení návrhů až po elektronickou přípravu a zpracování dokumentů pro tisk

DTP studio – provádí komplexní grafické služby

E

E-mailing – elektonická zpráva (e-mail) obsahující firemní nabídku a odkaz na webové stránky firmy

E-marketing – marketingové postupy využívající elektronickou komunikaci, např. e-mail

Etický kodex – dokument upravující obecná i konkrétní pravidla v různých profesích, organizacích, firmách, … Jednotlivé podniky si mohou vytvořit vlastní etický kodex pro všechny své zaměstnance. Zvláštním typem etického kodexu je etický kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu, který si klade za cíl, aby reklama splňovala etická hlediska, byla pravdivá, slušná a čestná. Nejedná se však o právní regulaci reklamy.

Euroclip – pomůcka pro zarámování fotografií, prezentací.

Event marketing – marketing, který využívá různé formy od čistě pracovních až po neformální společenské akce, při níž prohlubuje vztahy s obchodními partnery

Expozice – vystavování, vystavování předmětů

Expozice hlavová – přístupná ze tří stran, dobře viditelná z různých úhlů

Expozice rohová – je umístěna na rohu nebo na konci řady, přístup je ze dvou stran

Expozice řadová – umístěna v řadové výstavbě, přístup je možný pouze z čelní strany, pro umístění prospektů jsou k dispozici tři stěny

Expozice ostrovní – leží na větší ploše přístupné ze všech stran, proto bývá dominantní částí pavilonu

Exteriérový stojan – reklamní stojan určený především do venkovního prostředí. Musí mít značnou stabilitu a výborně provedenou povrchovou úpravu, aby odolal povětrnostním podmínkám. Foto: http://www.expomarket.cz/shop/preview.php?img=big/b372_1stojan_pruziny.gif

F

Face – záměrně pěstovaný obraz osoby, firmy, výrobku, … s cílem získat úspěch Face-lift – nově vytvořený obraz z původního Face to face – řízený rozhovor při marketingovém výzkumu, přímý kontakt tazatele s respondentem, obvykle jeden na jednoho

Falcování – skládání materiálu, papíru na požadovaný výsledný formát. Může být prováděno při malém počtu kusů ručně. Při větším množství jsou používány falcovací stroje.

FAQ – Frequently asked questions – odpovědi na nejčastější dotazy

Favor – zvýhodnění klienta

Fee – účastnický poplatek při vstupu do konkursu

Firemní grafický styl – jednotný způsob vizuální prezentace společnosti. U společností etablovaných na trhu většinou naprosto nezbytná součást celkové firemní kultury. Bývá zpracován v grafickém firemním manuálu, který obsahuje povolené barevnosti, užívání firemní značky a podobně. Bývá rozpracován i do detailů, jako například jak musí vypadat hlavičkové papíry, vizitky, polepy služebních vozidel, reklamní předměty a mnohé další. Důkladně zpracovaný grafická manuál velmi zjednodušuje komunikaci s výrobci reklamy.

Flash – animace na webových stránkách

FlexiFrame – Jedná se o rámový systém, používaný pro firemní prezentace. Nejpoužívanější jsou samostatné rámy a prezentační stěny, graficky zpracované. Tyto paravány vypadají velmi elegantně a zároveň mají velkou schopnost upoutávat pozornost, dokáží efektivně zvýraznit grafiku, text i samotné výrobky. Manipulace s těmito paravány je snadná, po skončení prezentace lze paraván bez použití nářadí lehce složit a přenášet v transportní brašně. Nejčastěji bývají umisťovány na výstavách, konferencích, v jednacích místnostech, vstupních halách, obchodních domech či firemních prodejnách. Ke správné funkci paravánu FlexiFrame je nutno celou konstrukci doplnit o desky.

Flexotisk – potisk na obalový materiál

Flip-chart – přenosná prezentační papírová tabule

FMCG – Fast moving consumer goods – rychloobrátkové spotřební zboží

Full-service – komplexní služby firmy pro zákazníky, zahrnuje přípravu, výrobu a další služby požadované zákazníkem

Full banner – reklamní horizontální proužek větších rozměrů na webových stránkách

G

Grafický manuál – firemní logotyp, který je u společností etablovaných na trhu většinou naprosto nezbytná součást celkové firemní kultury. Bývá zpracován v grafickém firemním manuálu, který obsahuje povolené barevnosti, užívání firemní značky a podobně. Bývá rozpracován i do detailů, jako například jak musí vypadat hlavičkové papíry, vizitky, polepy služebních vozidel, reklamní předměty a mnohé další. Důkladně zpracovaný grafická manuál velmi zjednodušuje komunikaci s výrobci reklamy.

Grafický návrh – způsob zobrazení reklamy

Government relations – součást public relations, která se zabývá udržováním vztahů se státními orgány a zákonodárci

Grafická realizace – výroba grafiky dle přání zákazníka. Většinou zahrnuje více procesů. Podkladem pro vytvoření grafické realizace je grafický návrh, zpracovaný grafikem. Na základě grafického návrhu se zvolí způsob grafické realizace. Ve většině případů se jedná o realizaci plotrovou grafikou, nebo velkoformátovým, či jiným tiskem. Je však možné, pro některé typy výrobků použít netradičnější zpracování, například pomocí gravitování, leptání, airbrush a podobně. Na kvalitě grafického zpracování závisí celkový dojem reklamního prostředku Proto je třeba dodavatele grafické realizace pečlivě vybírat.

Grafické studio – Grafická studia zajišťují komplexní služby pro výrobu reklamy od návrhu formátu, návrhu marketingu prezentačního materiálu, přes elektronickou přípravu a zpracování dat, až po závěrečný tiskový proces. Grafická studia jsou obvykle nedílnou součástí reklamních agentur. Dle požadavků zákazníka pracovníci v grafickém studiu zhotoví návrhy např. tiskovin, reklamních poutačů, obalových materiálů, manuálů, stylu firmy, loga firmy, sloganů, apod. Po zvolení konečného návrhu přichází na řadu tzv. předtisková příprava, kompletní předtiskový servis zahrnuje dohodnutý grafický návrh, fotografování, retuše a scanování, jazykové korektury, jazykové překlady, osvit a archivaci dat. Práce v grafickém studiu zahrnuje také tvorbu webových stránek. Nejdříve je nutno zaregistrovat klientovu doménu a poté prostor pro www prezentaci, následuje zhotovení grafického návrhu www stránek a konečně samotné vytvoření celé prezentace. Důležitou součástí je také umístění upoutávacích bannerů, aby se k novým webovým stránkám mohlo dostat co nejvíce uživatelů internetu.

Grand opening – slavnostní otevření či zahájení prodeje, uvedení nového výrobku na trh.

H

Halo effect – negativní jev v reklamě – přenos účinku komunikace jedné značky na jinou

Headline – úderný titulek reklamy,inzerátu, … jeho úkolem je maximálně upoutat pozornost čtenáře , má být vtipný a přímočarý

Highlight – program na převod kódu do formátů : HTML, XHTML, RTF, Tew, LaTeX, …, podporuje mnoho programovacích jazyků a barevných šablon

Hospodárnost – účelnost využití vstupních zdrojů v porovnání s dosaženými výsledky

CH

Chromalin – kontrolní nátisk, používaný pro korekturu nejen textů, ale především barevností

I

It is about – čistě reklamní jazyk Image – vzhled, obrázek o člověku, věci, jevu, firmě, …prezentace, vnější působení, celkový dojem na okolí

Impulzivní nákup - ( Impulse purchase ) nákup, který nebyl plánován před vstupem do prodejny a je často iniciován prostřednictvím POP materiálu, promoční akcí nebo efektivní prezentací výrobku. Nákup, pro který se zákazník rozhodne teprve na místě prodeje na základě prezentace určitého výrobku.

In-come – platba klienta za služby, za zboží Infobreak – reklamní spot s informačním pruhem

Informační rámeček – odolný rámeček z eloxovaného hliníku pro rychlou a levnou výměnu informací

In-store – digitální reklama v podobě videoklipů, prezentací v obchodech i ve firmách Interiérový stojan – reklamní stojan určený pouze do vnitřního prostředí. Stojany se vyrábí v širokém spektru designů. Interiérové stojany se dělí do několika základních podskupin: podlahové stojany, stolní stojany, info stojany, stojany na prospekty a sloupky a zábrany. Pro firmy, které se aktivně zúčastňují firemních akcí, konferencí, veletrhů a výstav jsou stojany nezbytnou součástí pro firemní prezentace. Je důležité kvalitní provedení stojanu, a nadčasový design, který však nesmí být rušivý a nesmí potlačovat reklamní sdělění.

Island - ostrůvek - samostatně umístěný displej či vystavení produktů mimo regál, kde je zboží dostupné ze všech stran

J

Jingle – znělka reklamy, spotu Jmenovka na dveře – akrylátová jmenovka se štítkem se jménem. Měla by být součástí kompletního informačního a orientačního systému.

K

Kampaň – úsilí k něčemu, akce k podpoře někoho, něčeho nebo naopak proti někomu, něčemu

Kašírování – lepení folie či papíru na tvrdší materiál exteriérové desky, např. PVC

Kašírované desky – strojové nalepení tisku na exteriérové desky

Klíčová slova – slouží vyhledávacím robotům k vyhledání určité informace, stránky na internetu

Komunikační audit – hodnocení vnější komunikace firmy

Koncepce – způsob pojetí, chápání, myšlenková osnova

Koncept – první předběžné zpracování, návrh, náčrt

Kontextová reklama – reklama vložená na webové stránky v kontextu k jejich obsahu

Konzola – nosný článek vysunutý ze zdi pro zavěšení rámů

Korporátní komunikace – firma prezentuje své hospodářské výsledky, představuje management, firemní strategie

Kreativec – pracovník tvůrčího oddělení, ve kterém vzniká reklama

Kupní smlouva – dle občanského zákoníku - prodávající má povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat, kupující má povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu

L

Laminování, laminace – Zjednodušeně řečeno, jde o opatření povrchu ochranou vrstvou. Laminování se provádí za účelem vylepšení povrchové úpravy materiálu pomocí krycí fólie při tepelném zpracování. Laminací se především zamezí poškození materiálu (mechanické poškození, znečištění, roztrhnutí popsání, apod.) a tudíž se zvýší i jeho životnost. Povrchy opatřené laminem zároveň získají lepší vzhled a dosáhne se zvýraznění barev. Existuje více typů laminátorů s různou laminovací šířkou. Laminace může probíhat za tepla i za studena, lesklým či matným laminem, laminem s UV filtrem, do laminovacích kapes atd. Laminaci lze použít na tiskoviny jako jsou reklamní letáky, plakáty, projektové dokumentace, vizitky, kartografické mapy a další typy tiskovin.

Leaflet – klasický leták, nejčastěji papír formátu A4

Leták – jednoduchá informační brožura

Litho – barevný plát ofsetového filmu

Litografie – ofsetový film na přípravu tiskových desek

M

Malonákladový barevný tisk – výroba a tisk vizitek, pozvánek, samolepek, štítků, prospektů

Management – vedení, řízení podniku. Může být několika stupňový ( nižší, střední a top management ). Na kvalitě managementu závisí úspěšnost podniku. Pracovníci managementu, manažeři jsou odpovědni za stanovování cílů a strategií jak jich dosáhnout, ale také za samotné provedení a dosažení stanovených cílů.

Mandatories – nezbytnosti, které si klient přeje použít v reklamě ¨

Marketing – proces plánování, řízení a provádění koncepce, zahrnuje tvorbu ceny, propagaci a distribuci zboží a služeb za účelem vytvoření směny, která uspokojí jak organizace, tak i jednotlivce

Marketingová komunikace – komunikace firmy se zákazníky s cílem seznámit spotřebitele s výrobkem a přimět ho k nákupu

Masová komunikace – komunikace firmy se zákazníky

Médiaplán – plán rozvržení prezentace v médiích

Médium – jakýkoli komunikační prostředek (tisk, televize, rozhlas, internet, …)

Merchandesing – upomínková reklama, prezentace zboží pomocí reklamních výrobků (trička, přívěsky, propisky,..)

Mobil marketing – marketing využívající služeb mobilních telefonů (sms, mms, bloo tooth, tapety, obrázky, …)

Montáže – odborná stavba prezentačních systémů (billboardů, reklamních desek,..)

Motion Display – displej většinou s elektrickým pohonem, umožňující obměnu motivu. Pohyblivá reklama je účinnější než statická, pohyb přitahuje pozornost. Foto: http://www.expomarket.cz/shop/preview.php?img=big/b14770_maverick_.jpg

N

Nabídka – množství zboží, které výrobci prodávají při určité ceně na trhu

Nabídka individuální – nabídka jednoho výrobce, jedné firmy

Nabídka tržní – součet individuálních nabídek na trhu

Nátisk – chemický nátisk, který slouží pro kontrolu tisku

O

Ofsetový tisk – tzv. tisk nepřímý z plochy, v současné době nejpoužívanější tisková technologie, velkonákladový.

Ostrůvek – ( Island ) samostatně umístěný displej či vystavení produktů mimo regál, kde je zboží dostupné ze všech stran

Out of the box – typ reklamy na internetu, malý objekt se pohybuje po stránce a po určité době zmizí

P

Pantone - V roce 1963 zavedla firma Pantone do grafického průmyslu unikátní systém pro výběr, kontrolu a určování barev. Původní koncept, nazvaný Pantone Matching System, byl od té doby rozšířen na největší komunikační systém barev pro tiskaře a designéry. Na počátku byl jednoduchý vzorník 504 barev, ze kterého se vyvinul vzorník více než 1300 přímých barev pro návrháře a grafické aplikace odpovídající potřebám a možnostem konce tisíciletí. Celý systém je podporován více než 1.000 výrobci tiskových barev na celém světě.

4P – product, price, place, promotion – čtyři hlavní složky marketingu

Page View – zhlédnutí webové stránky

Paraván – prezentační systém, stěna pro prezentaci. Paraván, paravánová stěna může být z různých materiálů. Nejčastěji z plastu, nebo hliníku. Je doplněna o grafiku ve formě panelů, nebo tiskových grafických pásů, které se přichytávají na konstrukci. Jedná se ovelmi účiný prostředek firemní prezentace.

Paspartování – opatření obrazu, plakátu ochranným kartonem

Pernament Display – trvalý displej s udanou dobou životnosti delší než šest měsíců

Place distribuce – místo, kde se výrobek dobře prodává, při správné příležitosti, ale i ve správný čas

Plakátové lišty – plastové nebo hliníkové lišty pro snadné zavěšení plakátů

Plastická písmena – nápisy z plexiskla, polystyrenu a jiných deskových materiálů

Plastové karty – karty opatřené laminem pro zvýšení odolnosti, např. u vstupenek, permanentek, zákaznických karet, atd.

Plotrová grafika – řezaná fóliová reklama s dlouhou životností. Může se jednat o loga, texty symboly, které mohou být umístěny na billboardech, automobilech, autoplachtách, prezentačních panelech.

Podlahová grafika – vysoce odolný potisk na podlahu, plovoucí podlahu, parkety, PVC

Podpora prodeje - prostředek komunikace s potenciálním zákazníkem, jehož cílem je upoutání pozornosti a ovlivnění nákupního chování prostřednictvím nástrojů, které zajišťují přímý kontakt zákazníka s výrobkem.

Point of sale – místo prodeje

Pokladní display – (Cash register display) - display, který je určený k umístění na pokladnu nebo u pokladny. Obvykle nabízí zboží, které je předmětem vysoce impulsního nákupu jako sladkosti, cigarety, žiletky atd. Také to může být osvětlený panel, umístěný na pokladně či na baru.

Poptávka – množství zboží či služeb, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit

Poptávka agregátní – celkový souhrn všech zamýšlených koupí

Poptávka individuální – poptávka jednotlivých kupujících

Poptávka dílčí – poptávka po určitém výrobku

Pop Up – luxusní reklamní stěna, umožňující prostorovou prezentaci na výstavách veletrzích a konferencích. Duralová konstrukce se montuje bez pomocí nářadí a bezešvé grafické pásy se většinou přichycují pomocí magnetických lišt a pásů. Paravány Pop Up mají snad všechny vlastnosti, které od paravánové stěny můžete požadovat. Paravány Pop Up jsou maximálně jednoduché na montáž, vše je hotovo během několika málo minut, jsou lehké a fantasticky vypadají. Paravánové stěny Pop Up jsou bezespárové a díky tomu je grafická prezentace excelentní. Paravány Pop Up jsou nabízeny ve dvou základních typech provedení a to zahnuté a rovné.

POS/POP – ( z anglického point of sale či point of purchase) soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu

Positioning – jakou má značka pozici na trhu

Postbuy – evaluace úspěšnosti kampaně

Poster – z ang. znamená plakát

Povědomí o značce – znalost značky v cílové skupině

Postpress – závěrečné polygrafické práce (laminace, vazba, výsek)

Pravítka hliníková – kalibrovaná pravítka z hliníku s rukojetí a metrickou stupnicí, určené k řezání a měření. Na obou hranách pravítka je měřicí stupnice. Na 1. hraně je stupnice zleva doprava, na 2. hraně je počátek uprostřed a stupnice jdou na obě strany. Do drážek na pravítku je možné nasadit pohyblivého jezdce, který vede při řezání čepel nože podél hrany pravítka. Ve spodní části je žlábek na uchycení protiskluzové gumy.

Prezentace – představení, předložení něčeho

Prezentační CD - prezentace pomocí CD nosičů

Print – tisk

Product service – produkt a služby

Promo stolek – skládací prezentační stolek

Promotion – prezentace výrobku či služeb

Pronájem ploch – zajištění ploch pro reklamu (billboardy, abribusové plochy)

Propagace – marketingová komunikace, která se snaží informovat, změnit chování a postoje cílových skupin ve vztahu k předmětu propagace

Prospekt – informační leták, brožura

Předtisková příprava – kompletní služby před samotným tiskem, zahrnují grafický návrh, fotografování, scanování, retuše, jazykové korektury, osvit, archivaci dat stojanu tj. na straně prodávajícího.

Public relations (často uváděné pod zkratkou PR [čteno pí ár], toto označení pochází z angličiny a volně jej lze přeložit jako „vazby s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují (například na rozdíl od reklamy). PR jsou důležitou složkou sociální komunikace. PR obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house) nebo k tomu určené PR agentury nebo komunikační agentury. Pro PR je nejdůležitější udržet a zlepšovat dobrou image organizace. Public relations se využívají například v těchto případech:  Sdělování informací potenciálním zákazníkům ve snaze podpořit prodej, udržet nebo zlepšit reputaci. Získáváním zpětné vazby od zákazníků následně upravují svoje metody a techniky prodeje a komunikace.  Řešení nepříznivých vlivů – odvracením útoků na podnik (například očerňující články, nepravdivá prohlášení, zkreslené statistiky…)  U zaměstnanců se snaží o zlepšení informovanosti a zvýšení motivace (firma funguje dobře – spokojení zaměstnanci pracují lépe).  Využití PR jako nástroje přesvědčování orgánů státní správy ve snaze ovlivnit vytváření a přijímání zákonů. Pultový zásobník – (counter dispenser) POP materiál umístěný na pultě se samoobslužnou nabídkou produktů pro spotřebitele v přední části. Opakem je zásobník, kde jsou výrobky k dispozici na zadní straně

PVC fólie – deskový materiál, krycí fólie

R

RAL – Je jedním z velmi používaných průmyslových standardů, který ovládá svět nátěrových hmot. Skládá se z 213 barev.

Rámy – ohraničení obrazu. Mohou být zhotoveny z různých materiálů. Nejčastěji používanými jsou dřevo, plast a hliník.

Rating – procento populace, která byla zasažena reklamou

Reach – zasažení reklamou

Reklama – placená propagace výrobku, služby, společnosti

Reklamace – spotřebitel uplatňuje odpovědnost za vadu výrobků a služeb

Reklamní agentura – společnost zabývající se reklamní činností a službami

Reklamní nosiče – různá média a zařízení, na která lze umístit reklamu

Reklamní výroba – zahrnuje všechny oblasti tvorby reklamy

Remitenda – rozdíl mezi tištěným a prodaným nákladem

Reprodukce – kopie obrazů či fotografií

Response – odezva na komunikaci značky

Rich Media Ads – reklama obsahující pohyb nebo zvuk

Road shows – Turné k propagaci výrobku či služeb. Často spojeno s doprovodným programem.

Roletka(Banner) – Jedná se o jednoduchý a finančně výhodný prezentační systém zpravidla v podobě vodorovné cedule, jehož grafická část (banner) je chráněna kovovou kazetou nebo v přenosné brašně. To zaručuje ochranu proti poškození různého typu a dlouhou životnost. Výhodou tohoto prezentačního systému je snadná manipulace, prezentace je kompletně připravena za několik vteřin. Existují roletky nejrůznějších typů a velikostí, které si zákazník vybírá dle svých požadavků. Jedná se o ideální nástroje při pořádání výstav, kampaní, sales promotion, společenských událostí. Hojně jsou využívané také např. v obchodních domech, firemních prodejnách, v jednacích místnostech.

Ř

Řezací nářadí – nože, nůžky, skalpely, škrabky, pinzety, pravítka, podložky

S

Safebox – pořadač na CD

Sales promotion – marketingové nástroje sloužící pro krátkodobou podporu prodeje, hlavními nástroji jsou cenové pobídky, rozdávání dárků, vzorků

Samolepky – samolepící etikety

Sampling – distribuce zkušebních vzorků např. k časopisům

Samples - vzorek produktu rozdávaný (distribuovaný) zdarma, který má přimět zákazníka otestovat zboží a začít jej používat. Známé jsou vzorky pleťových krémů, ale i například pracích prášků. Dále se pod pojmem Samples rozumí vzorky poskytované obchodním zástupcům pro propagaci daného produktu a vzorky do prodejen a předváděcích místností.

Scanovaní – postupné snímání, zobrazování grafické informace z papírové předlohy

Semi - permanentní display – reklamní poutač s předpokládanou životností od dvou do šesti měsíců

Senzorický merchandising – forma marketingu zaměřená na přímé pozitivní ovlivnění zákazníka nacházejícího se v prodejně. Patří sem především umístění zboží, celkový dojem z prodejny a vjemy které ovlivňují chování zákazníka ( barvy, vůně, hudba…)

SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) - je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. (zdroj Wikipedia)

Sítotisk - Silk-screen printing, screen printing) Jedna z nejstarších tiskařských technologií. Tiskne se pomocí dřevěného, kovového či plastového rámu, na kterém je natažena hedvábná nebo nylonová nebo jakákoliv jiná tkanina s definovanou strukturou a velikostí oček umožňující sítotiskovou reprodukci. Na tkaninu se nejdříve reprodukuje tiskový motiv, nanese tisková barva a v kontaktu s potiskovaným materiálem se barva stěrkou (raklí) protlačuje přes tkaninu, čím vzniká obtisk motivu. Pomocí sítotisku je možné potiskovat savé ( např. trička, kšiltovky ) i nesavé ( samolepky, propisky, šanony ) materály. Ekonomické pro početnější série tisků.

Síťovina ( mash ) – tiskový materiál, který je určen především pro velkoplošné exteriérové aplikace. Některé druhy síťoviny jsou opatřeny samolepící vrstvou. Používají se především na tisk reklam umístěných na zadní a boční skla dopravních prostředků.

Shalf-talker – reklamní poutač umístěný na regálu

Sticked banner – internetová reklama – banner je umístěn ve spodním okraji stránky i při pohybu po stránce, obsahuje křížek na zavření

Shop in Shop - Prezentačních prvky značky nebo výrobkové řady, který vytváří mini-obchod uvnitř místa prodeje. Většinou se používají promostolky, promopulty.

Show room – předváděcí místnost vybavená vzorky nabízených produktů

Space management - metoda a technologie používané k určení optimálního umístění obchodních značek v regálech v rámci kategorie výrobků

Stavebnicový systém – ( Modular system ), variabilní systém umožňující více variant použití a zároveň je možné jeho použití po jednotlivých segmentech . Stavebnicový systém je možné postupně dokupovat a rozšiřovat tak, aby vyhovoval aktuálním požadavkům uživatele.

Stojan – prezentační systémy v různých velikostech pro interiér nebo exteriér

Stojan interiérový – reklamní stojan určený pouze do vnitřního prostředí

Stojan exteriérový – reklamní stojan, který je díky své stabilitě a popř. i voděodolnosti vhodný i pro venkovní prostředí

Stojan statický – klasický drátěný reklamní stojan

Stojan otočný – mobilní drátěný stojan pro velké množství prospektů

Stojan na stěnu – stojan, který lze snadno připevnit na stěnu, vhodný do malých prostor

Stojan skládací – přenosný reklamní stojan, který lze snadno složit a uložit do kufříku

Stoper - úzký pruh potištěného materiálu upevněný svisle, kolmo k regálu a vyčnívající do uličky, ohraničující prostor vymezený pro prodej určité značky.

Story-board – grafický scénář ke spotu

Suplement – programová příloha deníků, vychází v určitý den v týdnu

Světelná reklama – reklama umístěná do osvětlených boxů na backelitové fólie, dále do prosvětlených abribusů na zastávkách MHD nebo do světelných rolovacích boxů

T

Tag-on – věta, která vysvětluje spot

Tailor made – neznačkové zboží vyráběné na zakázku, většinou velkých obchodních řetězců, které je opatří vlastní značkou.

Team-building – zábavné akce na podporu spolupráce zaměstnanců

Teaser – vícefázová forma reklamy, inzerce, má vyvolat hlavně zvědavost

Temporary display – krátkodobý, sezónní display s omezenou životností

Tendr – výběrové řízení vypsané zadavatelem na poskytovatele reklamních služeb

Tiskárna (podnik) – podnik, který se zabývá tiskem reklamních materiálů, novin, knih, ...

Tiskárna (zařízení) – stroj pro tisk

Třídimenzionální reklama – 3D reklama, je definována jako reklamní produkt mající tři rozměry, tedy výšku, šířku a hloubku. Většinou je spojována s reklamními a dárkovými předměty, ale patří sem tiskařské služby na plastech, light boxy, markýzy, poutače z různých materiálů, nafukovací reklamní produkty, apod.

Tvorba www stránek – registrace a zhotovení prezentačních webových stránek Nejdříve je nutno zaregistrovat klientovu doménu a poté prostor pro www prezentaci, následuje zhotovení grafického návrhu www stránek a konečně samotné vytvoření celé prezentace. Důležitou součástí je také umístění upoutávacích bannerů, aby se k novým webovým stránkám mohlo dostat co nejvíce uživatelů internetu. Tvorba webových stránek se obvykle zadává specializovanému grafickému studiu.

Umbrella brand – zastřešující značka

V

Veletržní expozice – prezentační systémy pro použití na veletrzích a výstavách. Bývají snadno montovatelné a demontovatelné, snadno přenosné, variabilní, umožňují i změny dispozice a grafiky. Existují různé typy dle požadavků vystavovatele, zprostředkovatel může na požádání navrhnout stánek na míru. Mohou být dodány kompletně, včetně grafiky, ale i pouze na pronájem.

Velkoformátový tisk – potisk na velké plochy (billboardy, bigboardy, bannery, plakáty, city lighty, …)

Velkro kolečko – deskový materiál opatřený lepicí vrstvou pro umístění plakátů a drobných předmětů na velkropanely

Venkovní reklama – reklama umístěná v outdoorových prostorách – světelná reklama, billboardy, bigboardy umístěné na různých konstrukcích, budovách, dopravních prostředcích,…

Věže – mobilní výstavní věže zajišťující reklamní plochy pro prezentace, existují různé typy a tvary

Videobanner – internetová reklama – na reklamním formátu je promítáno video

Vinilová folie – tiskový materiál billboardů, odolná samolepicí fólie, kterou je možno opatřit laminem pro zvýšení životnosti

Vizitky – malé tuhé lístky s vytištěným jménem, názvem firmy a adresou

Vizuál – vše, co je zobrazené, vytištěné

Vlajky – tisk na textilie

Vstřikování - (Injection moulding) metoda výroby plastových předmětů požadovaného tvaru. Roztavený plast se vstříkne pod vysokým tlakem do chlazené formy. Používá se pro výrobu plastových obalů, velkých sérií stojanů a jiných výrobků Výstavní pult – pult či stolek sloužící speciálně pro prezentaci na veletrzích a výstavách

Výstavní pult-trojúhelník – mobilní prezentační pult ze tří rámů a stolové desky

W

Walkboard – reklama umístěná v zemi, nebo na zemi

Watermark – internetová reklama – slabý podkres textu stránky logem klienta, není proklikávací

Wear out effect – reklama, která již ztratila svou účinnost

Window Labels – (okenní grafika ) jedná se o speciální samolepku nelepenou na skle; výloze, okně či na prosklení dopravního prostředku. Tiskne se většinou na velkoformátových tiskárnách na síťovinu (mesh ) která umožňuje výhled ven přes polepené okno a vstup světla dovnitř tímto oknem.

Wobbler - lehký displej z kartonu nebo plastu, který visí nad regálem nebo z regálu vyčnívá a pohybuje se díky proudění vzduchu, které vychází z regálu

X

Y

YouTube – internetový videoportál pro sdílení filmových souborů

Z

Záruka – odpovědnost prodávajícího za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným opotřebováním

Zásobník na letáky – display sloužící k nabídnutí reklamních letáků, prospektů potencionálním zákazníkům. Vyroben může být z kartonu, akrylátu, ale i jiných materiálů. Dle potřeby je umístitelný na stěnu, nebo je součástí podlahového stojanu apod. Závěsná tabule – vertikálně orientovaná oboustranná závěsná tabule různých rozměrů Zrcadlo – stránka v novinách, na niž se umisťuje nápis či obrázek, jde o čistý formát

 
Copyright KINGSTYLE s.r.o.    2008