èesky | english | deutsch

Produktové fotografie a interiéry

Zvládneme pro Vás profesionálnì vyfotografovat ateliérovou produktovou fotografii, snímky interiérù. Prùmyslová reportហa fotografie z výroby pro Vaši prezentaci, jednotlivé fáze Vašeho projektu, snímky z „provozu“.

Produktové fotografie zhotovujeme v našem profesionálním fotoatelieru nejnovìjšími fotografickými technikami a kvalitním postprodukèním zpracováním.

 
Copyright KINGSTYLE s.r.o.    2008