èesky | english | deutsch

Portréty a móda

Potøebujete nafotit své obchodní zástupce, jednatele, pracovníky na webové stránky, tabuli cti, èi pro prezentaci v médiích? Nevíte jaký dát dárek svým blízkým? Potøebujete nafotografovat svou novou kolekci pro katalog?

Mùžete využít našeho profesionálnì vybaveného fotoateliéru, nebo mùžeme pøijet za vámi. Disponujeme mobilním fotovybavením.

Zajišujeme kompletní produkci pøi fotografování módní fotografie vèetnì veškerého servisu. Zajistíme modelky, catering, kompletní stavbu a výrobu pøehlídkových mol, zázemí, vizážistky, stylisty, kadeøníky a další.

Pøijïte za námi s Vaším požadavkem a my Vás pøesvìdèíme.

 
Copyright KINGSTYLE s.r.o.    2008