èesky | english | deutsch

Dokumnentární a reporážní fotografie

Reportហz Vaší módní pøehlídky? Oficiální pøedstavení nových produktù? Firemní veèírek? Ples? Spoleèenská akce?

S naší bohatou zkušeností v oblasti reportážní fotografie je to hraèka. Jsme schopni Vám akci nejen nafotografovat, ale celou zaøídit a zorganizovat.

Jen se usaïte a my Vám pøedložíme výsledek zdokumentovaný kvalitními akèními snímky.

V oblasti dokumentární fotografie nabízíme dlouhodobé fotografování vámi zadaného tématu, a už je to stavba budov, rekonstrukce, výroba.

 
Copyright KINGSTYLE s.r.o.    2008